Nastavitve piškotkov

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
 

Pravila in pogoji nagradne igre
»Osvoji 2 vstopnici za koncert skupine S.A.R.S. v Vinoteki Rožmarin«


PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

Pravila in pogoji nagradne igre:

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Osvoji 2 vstopnici za koncert skupine S.A.R.S. v Vinoteki Rožmarin« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Galerija Gosposka d.o.o., Gosposka ul. 8, 2000 Maribor

S sodelovanjem v nagradni igri, tj. z všečkanjem posebne objave in objavo odgovora v komentarju pod posebno objavo na Facebook strani Restavracije Rožmarin (https://www.facebook.com/rozmarinrestavracija/), se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

2. Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov rozmarin@rozmarin.si

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani Restavracije Rožmarin https://www.facebook.com/restavracijarozmarin/ lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

4. Trajanje in območje poteka nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka na Facebook strani Restavracija Rožmarin https://www.facebook.com/restavracijarozmarin/, in sicer v objavi dne 5. 3. 2020 in traja do 9. 3. 2020. Žrebanje bo potekalo dan po zaključku nagradne igre, 10. 3. 2020. Organizator si pridržuje pravico, da nagradno igro premakne na drug dan v tednu ali podaljša njeno trajanje.

5. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki Facebooka, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter pod objavo nagradne igre pustijo komentar, ki je v skladu z navodili, zapisanimi v objavi. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov rozmarin@rozmarin.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse odgovore, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

6. Nagradni sklad

Organizator bo v okviru te nagradne igre izžrebal:
2 nagrajenca, ki prejmeta nagrado: 2 vstopnici za koncert skupine S.A.R.S. v Vinoteki Rožmarin

V žreb bodo vključeni avtorji vseh komentarjev, ki bodo pod objavo o nagradni igri izpolnili njene zahteve. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

7. Podelitev nagrad

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek javne objave na Facebook profilu in zasebnega Facebook sporočila. Avtor nagrajenega odgovora mora sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek in kraj rojstva. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov v roku 48 ur, organizator nagrade ne bo mogel izročiti. V primeru, da nagrajenec svojih podatkov ne posreduje v navedenm roku, si organizator pridržuje pravico, da izžreba drugega nagrajenca.

Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke. Nagrajenec lahko nagrado prevzame na blagajni Restavracije Rožmarin od dneva žreba do 14. 3. 2019. 

Podatki, ki jih bo nagrajenec poslal organizatorju, bodo uporabljeni zgolj v namene predaje nagrade in jih organizator ne bo hranil ali dalje obdeloval.

8. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

9. Končne določbe in odgovornost organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani dogodka Restavracije Rožmarin. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje spletne strani, Facebook strani Restavracije Rožmarin ter Facebook strani dogodka ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,
- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Maribor, 5. 3. 2020